מקלט ציבורי רחוב היוצ"ר

כשיר לשימוש, AA מזגן 95 מערכת סינון 2001 קבוצת
כשיר לשימוש, AA מזגן 95 מערכת סינון 2001 קבוצת