מקלט ציבורי רחוב הכינור

כשיר לשימוש, קרית שלום, אל המעיין פלאפון 054-4493609 בית כנסת אהבה וחסד
כשיר לשימוש, קרית שלום, אל המעיין פלאפון 054-4493609 בית כנסת אהבה וחסד