מקלט ציבורי רחוב הכרם

כשיר לשימוש, גינת השלכת
כשיר לשימוש, גינת השלכת