מקלט ציבורי רחוב הפרדס

כשיר לשימוש, .2003 ביהס למדע חמד"ע.מערכת אב"כ
כשיר לשימוש, .2003 ביהס למדע חמד"ע.מערכת אב"כ