מקלט ציבורי רחוב הצבי

כשיר לשימוש, בי"ס צבי שפירא
כשיר לשימוש, בי"ס צבי שפירא