מקלט ציבורי רחוב השופטים

כשיר לשימוש, 2000 מקלט חדש 1999 מ.סינון
כשיר לשימוש, 2000 מקלט חדש 1999 מ.סינון