מקלט ציבורי רחוב השרביט

כשיר לשימוש, 93-92 ורשבסקי(, מ.סינון)
כשיר לשימוש, 93-92 ורשבסקי(, מ.סינון)