מקלט ציבורי רחוב ועידת קטוביץ

כשיר לשימוש, בית ספר תיכון ד שלוחה הסבה
כשיר לשימוש, בית ספר תיכון ד שלוחה הסבה