מקלט ציבורי רחוב זייד אלכסנדר

כשיר לשימוש, מול בית מס' 29,מ.סינון 95, מ.הפיס 97 ביכנ"ס בית אליהו מען למכתבים ת.ד. 12115 ת"א
כשיר לשימוש, מול בית מס' 29,מ.סינון 95, מ.הפיס 97 ביכנ"ס בית אליהו מען למכתבים ת.ד. 12115 ת"א