מקלט ציבורי רחוב זכות משה

כשיר לשימוש, 2002 מאחורי הדר יוסף 16 )בגינה( מערכת סינון
כשיר לשימוש, 2002 מאחורי הדר יוסף 16 )בגינה( מערכת סינון