מקלט ציבורי רחוב יהונתן

כשיר לשימוש, צהלה, מ.סינון 95,הסבה
כשיר לשימוש, צהלה, מ.סינון 95,הסבה