מקלט ציבורי רחוב יוסף האפרתי

כשיר לשימוש, 2002 פינת קהילת לודג' 47 הדר יוסף מערכת סינון
כשיר לשימוש, 2002 פינת קהילת לודג' 47 הדר יוסף מערכת סינון