מקלט ציבורי רחוב ישראל מסלנט

כשיר לשימוש, 27 מערכת סינון 2000 מען למכתבים מרכז קהילתי שפירא רח' מסלנט
כשיר לשימוש, 27 מערכת סינון 2000 מען למכתבים מרכז קהילתי שפירא רח' מסלנט