מקלט ציבורי רחוב לובטקין צביה

כשיר לשימוש, בי"ס בעל שם טוב בני עקיבא )עמותה( מ.מכתבים,עמישב 33,יד אליהו ת-א
כשיר לשימוש, בי"ס בעל שם טוב בני עקיבא )עמותה( מ.מכתבים,עמישב 33,יד אליהו ת-א