מקלט ציבורי רחוב לח"י

כשיר לשימוש, .בי"ס מפתן אלון צד ימין גדול
כשיר לשימוש, .בי"ס מפתן אלון צד ימין גדול