מקלט ציבורי רחוב לסל

כשיר לשימוש, 93-92 מכון להשכלת מבוגרים, הכניסה מאדוארד ברנשטיין, מ.סינון
כשיר לשימוש, 93-92 מכון להשכלת מבוגרים, הכניסה מאדוארד ברנשטיין, מ.סינון