מקלט ציבורי רחוב מגדל שרשן

כשיר לשימוש, .בי"ס אלחריזי 1996 הסבה
כשיר לשימוש, .בי"ס אלחריזי 1996 הסבה