מקלט ציבורי רחוב מוזר יעקב

כשיר לשימוש, מכון להוראה הסבה אין מונה חשמל במקלט
כשיר לשימוש, מכון להוראה הסבה אין מונה חשמל במקלט