מקלט ציבורי רחוב מונאש

כשיר לשימוש, מתחת לבניין משותף, בסמוך לבית השוטר
כשיר לשימוש, מתחת לבניין משותף, בסמוך לבית השוטר