מקלט ציבורי רחוב מטולה

כשיר לשימוש, 14 'סמינר בית יעקב מטולה 4 מול בית מס
כשיר לשימוש, 14 'סמינר בית יעקב מטולה 4 מול בית מס