מקלט ציבורי רחוב מנדלי מוכר ספרים

כשיר לשימוש, 93 בי"ס תל-נורדאו, מ.פיס
כשיר לשימוש, 93 בי"ס תל-נורדאו, מ.פיס