מקלט ציבורי רחוב מסריק

כשיר לשימוש, 61052.כיכר מסריק בגינה,הסבה,ע.אנוש מ.סינון 93-92 מען למשלוח:ת.ד 5293 ת"א מ
כשיר לשימוש, 61052.כיכר מסריק בגינה,הסבה,ע.אנוש מ.סינון 93-92 מען למשלוח:ת.ד 5293 ת"א מ