מקלט ציבורי רחוב מרכוס דוד

כשיר לשימוש, גן שושני )דרום( בית כנסת חסידי גור
כשיר לשימוש, גן שושני )דרום( בית כנסת חסידי גור