מקלט ציבורי רחוב מרמורק

כשיר לשימוש, .2004 מתחת לבית הכנסת,חדש 94 )ריק( מערכת סינון אב"כ
כשיר לשימוש, .2004 מתחת לבית הכנסת,חדש 94 )ריק( מערכת סינון אב"כ