מקלט ציבורי רחוב סולד הנרייטה

כשיר לשימוש, סניף תיכון חדש מען למכתבים הישיבה הגבוהה ת.ד. 33619 ת"א
כשיר לשימוש, סניף תיכון חדש מען למכתבים הישיבה הגבוהה ת.ד. 33619 ת"א