מקלט ציבורי רחוב עולי הגרדום

כשיר לשימוש, ,15-17 מאחורי הבתים בין
כשיר לשימוש, ,15-17 מאחורי הבתים בין