מקלט ציבורי רחוב עולי הגרדום

כשיר לשימוש, בי"ס ישגב הסבה
כשיר לשימוש, בי"ס ישגב הסבה