מקלט ציבורי רחוב עזה

כשיר לשימוש, ,בית משותף
כשיר לשימוש, ,בית משותף