מקלט ציבורי רחוב פטאי יוסף

כשיר לשימוש, 2000 בין הבתים 14-16, זוגי מ. סינון
כשיר לשימוש, 2000 בין הבתים 14-16, זוגי מ. סינון