מקלט ציבורי רחוב פילדלפיה

כשיר לשימוש, (חמ"ל קשר )טיפת חלב
כשיר לשימוש, (חמ"ל קשר )טיפת חלב