מקלט ציבורי רחוב פינס

כשיר לשימוש, 22 ליד המקווה,חדש 94,מ.סינון2000 מען למכתבים מרכז קהילתי נווה צדק שבזי
כשיר לשימוש, 22 ליד המקווה,חדש 94,מ.סינון2000 מען למכתבים מרכז קהילתי נווה צדק שבזי