מקלט ציבורי רחוב פסטולוצי

כשיר לשימוש, 97 54-47, שכ' המשטרה יפו, מ.סינון 95,הסבה מ.הפייס
כשיר לשימוש, 97 54-47, שכ' המשטרה יפו, מ.סינון 95,הסבה מ.הפייס