מקלט ציבורי רחוב פסטלוצי

כשיר לשימוש, בחצר בי"ס ויצמן-מקביל לארליך הסבה מ.פיס 96 אין מונה חשמל במקלט
כשיר לשימוש, בחצר בי"ס ויצמן-מקביל לארליך הסבה מ.פיס 96 אין מונה חשמל במקלט