מקלט ציבורי רחוב צה"ל

כשיר לשימוש, ליד מרכז מסחרי צה"ל הסבה צהלה אגודה שיתופית מרכז מסחרי מען למכתבים ת.ד 10804 צהלה ת"א
כשיר לשימוש, ליד מרכז מסחרי צה"ל הסבה צהלה אגודה שיתופית מרכז מסחרי מען למכתבים ת.ד 10804 צהלה ת"א