מקלט ציבורי רחוב ק"ם

כשיר לשימוש, (מול בית מס' 39-43 )גן שושני דרום
כשיר לשימוש, (מול בית מס' 39-43 )גן שושני דרום