מקלט ציבורי רחוב קהילת ביאלסטוק

כשיר לשימוש, .98 הדר יוסף, הסבה מפעל הפיס 96 מ. סינון
כשיר לשימוש, .98 הדר יוסף, הסבה מפעל הפיס 96 מ. סינון