מקלט ציבורי רחוב קהילת ורשה

כשיר לשימוש, בי"ס דוד ילין
כשיר לשימוש, בי"ס דוד ילין