מקלט ציבורי רחוב קהילת ורשה

כשיר לשימוש, 050-5829300 הדר יוסף, 79-81 "עמותת"אהבת אחים. פלאפון
כשיר לשימוש, 050-5829300 הדר יוסף, 79-81 "עמותת"אהבת אחים. פלאפון