מקלט ציבורי רחוב קלישר

כשיר לשימוש, בי"ס לאומניות, חדש 96,אין מונהמע' סינון 2002, מכללה להוראה טכנולוגית ת.ד. 22674 ת"א עמותה
כשיר לשימוש, בי"ס לאומניות, חדש 96,אין מונהמע' סינון 2002, מכללה להוראה טכנולוגית ת.ד. 22674 ת"א עמותה