מקלט ציבורי רחוב קלישר

כשיר לשימוש, .פינת התבור, כניסה מהתבור הסבה אין מונה חשמל
כשיר לשימוש, .פינת התבור, כניסה מהתבור הסבה אין מונה חשמל