מקלט ציבורי רחוב קלמר משה

כשיר לשימוש, (מול בית הכנסת,חדש 92 אל המעייןמערכת סינון 2002)עמותה
כשיר לשימוש, (מול בית הכנסת,חדש 92 אל המעייןמערכת סינון 2002)עמותה