מקלט ציבורי רחוב קלמר משה

כשיר לשימוש, מול גן הילדים,חדש 92.מ.סינון98
כשיר לשימוש, מול גן הילדים,חדש 92.מ.סינון98