מקלט ציבורי רחוב קרני יהודה

כשיר לשימוש, 98 מאחורי תחנת דלק, מ.פיס 94 מ. סינון
כשיר לשימוש, 98 מאחורי תחנת דלק, מ.פיס 94 מ. סינון