מקלט ציבורי רחוב רבי מאיר בעל הנס

כשיר לשימוש, .2004 שכונת שפירא,מערכת סינון אב"כ
כשיר לשימוש, .2004 שכונת שפירא,מערכת סינון אב"כ