מקלט ציבורי רחוב רדינג

כשיר לשימוש, 4-6, רמת אביב, מען למכתבים ברכה לימודית חיים לבנון 37 ת"א
כשיר לשימוש, 4-6, רמת אביב, מען למכתבים ברכה לימודית חיים לבנון 37 ת"א