מקלט ציבורי רחוב שולמית

כשיר לשימוש, 61113 גן סולד,עמותה ישראלית לאומנות הצילום. מערכת סינון 2003.מען למכתבים ת.ד 11480 מיקוד
כשיר לשימוש, 61113 גן סולד,עמותה ישראלית לאומנות הצילום. מערכת סינון 2003.מען למכתבים ת.ד 11480 מיקוד