מקלט ציבורי רחוב שיפר

כשיר לשימוש, מערכת ס.אב"כ 2000 פינת מאור הגולה שכ' שפירא
כשיר לשימוש, מערכת ס.אב"כ 2000 פינת מאור הגולה שכ' שפירא