מקלט ציבורי רחוב שלושת החיצים

כשיר לשימוש, 2001 פינת הקשת מערכת סינון
כשיר לשימוש, 2001 פינת הקשת מערכת סינון