מקלט ציבורי רחוב שניאור זלמן

כשיר לשימוש, בית משותף
כשיר לשימוש, בית משותף