מקלט ציבורי רחוב שניאור זלמן

כשיר לשימוש,
כשיר לשימוש,